Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

3. Geraamde inkomsten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de totale inkomsten uit gemeentelijke heffingen over diverse jaren. In het verlengde hiervan wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven op de ontwikkelingen.

Samenstelling en geraamde inkomsten gemeentelijke heffingen:

Omschrijving                               (bedragen x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Onroerende zaakbelastingen

13.878

14.858

15.225

15.592

15.968

- opbrengst gebruikers niet-woning

3.069

3.441

3.525

3.610

3.697

- opbrengst eigenaren niet-woning

4.686

5.004

5.121

5.240

5.362

- opbrengst eigenaren woning

6.124

6.415

6.581

6.744

6.911

- kwijtscheldingen

-1

-2

-2

-2

-2

Afvalstoffenheffing

2.883

4.353

4.531

4.604

4.733

- opbrengst

2.977

4.466

4.646

4.721

4.849

- kwijtscheldingen

-94

-114

-115

-116

-116

Rioolheffing

4.156

4.297

4.370

4.444

4.520

- opbrengst

4.219

4.372

4.446

4.522

4.599

- kwijtscheldingen

-63

-75

-77

-78

-79

Rioolaansluitrecht

47

36

36

36

36

Water- /toeristenbelasting

445

467

486

486

504

Leges

1.731

1.454

1.431

1.434

1.821

Parkeerbelasting

377

392

392

392

392

Marktgelden

21

29

30

30

31

Lijkbezorgingsrechten

57

38

41

41

41

Havengelden

178

285

296

308

321

BIZ smakterheide

90

90

91

91

92

Reclamebelasting

115

125

126

126

126

Totaal

23.978

26.424

27.054

27.585

28.585

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03