Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheer

1. Risicomanagement

De raad, het college en het management zijn ervan bewust dat adequate risicobeheersing onderdeel is van “good governance” en bijdraagt aan het “in control” zijn van de organisatie. Kernthema hierin is transparantie: het (tijdig) rapporteren over risico’s en gezamenlijk met alle betrokkenen afstemmen over beheersmaatregelen. Het risicobewustzijn is de afgelopen jaren gegroeid, maar kan nog beter structureel geborgd worden in de organisatie. Risico’s lijken ons af en toe te overkomen, terwijl achteraf blijkt dat er al eerder signalen waren waarop niet steeds adequaat is gereageerd. Ook worden in beleids-/besluitvormingsnota’s nog niet consequent de juiste risico’s en beheersmaatregelen opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03