Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

de Blakt

De Blakt wordt in 2020 afgesloten met 1 restkavel van ca. 3.500 m². Oplevering van de openbare ruimte heeft plaats gevonden in mei 2020 en de laatste opleverpunten worden thans opgepakt. Begroting 2021 is daarmee niet van toepassing.
Om de beëindiging van de samenwerkings-overeenkomst vast te leggen wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld en ondertekend door de firma Maessen en de gemeente Venray. Op basis van deze overeenkomst vindt ook de eindafrekening plaats. Er zullen ook nog 2 kavels ten behoeve van bos-compensatie in eigendom worden overgedragen van de firma Maessen naar de gemeente Venray.

Voor een overzicht van de geactualiseerde exploitaties wordt verwezen naar bijlage 3.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03