Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Doelstelling is het realiseren van een procesgerichte organisatie. Dit doen we door middel van organisatieontwikkeling die moet leiden tot de beweging van een activiteitgerichte en beheersmatige organisatie, naar een procesgerichte organisatie die gericht is op ontwikkeling en die sámen met interne en externe partners waarde toevoegt aan de gemeenschap. Verder richten we ons op het verhogen van de kwaliteit van ons werk en verlagen van de kosten en kwetsbaarheid.

Waar staan we?

Naast een blijvende investering in Medewerkers en Management is de doorontwikkeling van met name Processen en Informatie cruciaal voor een goed functionerende organisatie. Eind 2019 heeft een audit plaatsgevonden op de onderdelen processen en informatie: dit onderzoek heeft een aantal concrete verbeterpunten opgeleverd, die verder worden opgepakt. Daarnaast blijft de verdere inrichting van 'control' een belangrijk aandachtspunt.

Wat gaan we doen?
Prioriteiten 2021
Uit het collegeprogramma 2018-2022 wordt duidelijk dat de vraagstukken waar we als overheid mee worden geconfronteerd, steeds complexer en gemeente overstijgend zijn. Dit stelt eisen aan de bedrijfsvoering en de manier waarop gewerkt wordt. Het organisatie ontwikkeltraject is gericht op:

  • meer klant- en resultaatgericht werken;
  • klantprocessen efficiënter en effectiever maken;
  • beter inspelen op de veranderende rol van de overheid en ontwikkelingen in de maatschappij; - doorontwikkeling van competenties van medewerkers
  • meer structuur in de beheersing van bedrijfsvoering.
Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03