Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Leren en verbeteren

Verbeterpunten in de bedrijfsvoering worden vastgesteld op basis van oorzaakanalyse en worden vervolgens systematisch doorgevoerd. Hierbij vindt prioritering plaats op basis van een integrale afweging. Aanbevelingen uit de managementletter van de onafhankelijke accountant, de verbeterpunten uit rekenkameronderzoeken en de adviezen naar aanleiding van interne controles worden systematisch vastgelegd en gemonitord.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03