Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Financiën

De financiën zijn geen doel op zich maar een middel om de doelen van de organisatie te behalen. Zij zijn daarmee volgend op het beleid. Wel zijn zij kaderstellend. De financiële ruimte zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Daarbij zijn de monitoring en beheersing van overheadkosten een belangrijk aandachtspunt: Ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en samenwerking met andere gemeenten bieden mogelijkheden om de overheadkosten te beheersen (en mogelijk op termijn te reduceren) en te sturen op een verdere optimalisering van de bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03