Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Binnen de ontwikkeling van de organisatie zijn medewerkers dé succesfactor. Kennis, houding en gedrag van medewerkers, managers en bestuur bepalen het succes. De organisatie besteedt veel aandacht aan de flexibele houding van medewerkers, de coronacrisis is hier een goede oefening voor.

In een arbeidsmarkt die weer aantrekt én een organisatie die vergrijst, is extra aandacht nodig voor vitaliteit, behoud- en ontwikkeling van kennis en verjonging van het personeelsbestand. Mede als gevolg van het thuiswerken is er extra aandacht voor digitale vaardigheden en -vergadertechnieken. Daarnaast schenken we aandacht aan politiek bestuurlijke sensitiviteit en een strategisch personeelsplan voor de komende 5 jaar.

In 2020 is de formatie voor BEL/WOZ overgegaan van de afdeling WWL naar de afdeling Bedrijfsvoering. Daarnaast is de vaste formatie gestegen met 6,9 fte. Het betreft de volgende mutaties: nieuwe functies op basis van IBP 2019-2022 (2 fte), Buurtsportcoaches (2,9 fte), Accountmanager bedrijven (1,0 fte), Beleidsmanager vrijetijds economie (0,3 fte), beheerder gegevens openbare ruimte (1,0 fte) en overige mutaties (-0,3 fte).

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03